Descripció

Creació del front-end per visualitzar les dades en temps real de les màquines de vending.

Tecnologia

  • Angular 4