Descripció

L’aplicació web consta d’una sola pàgina, on es mostra un dashboard amb 4 blocs diferents:
– Dades de l’empresa: es mostra un formulari amb les dades de l’empresa.
– Gràfics: es mostren tres gràfics  que s’obtenen de la lectura de fitxers localitzats a un directori accessible que provenen de sensors col·locats al banc de proves.
– Historial de proves: cada assaig ha de ser registrat a la base de dades i s’obté una llista d’històrics.
– Dades de la prova actual

Tecnologia

  • Yii 2