Descripció

Disseny de la pàgina web creada amb WordPress pel departament de Medicinal Chemistry & Synthesis de l’IQAC-CSIC.
És una pàgina informativa on es presenten els serveis que ofereix MCS, el seu equip humà i els seus camps d’estudi. Així com també hi ha un apartat on s’aniran actualitzant les seves investigacions i patents.

Tecnologia

  • Wordpress