Descripció

Aplicació web que permet la gestió de dades dels usuaris del servei de benestar social i la generació d’estadístiquesper evaluar el funcionament de cadascun dels departaments dels quals consta el servei. Inclou els següents requeriments:
– Gestió de departaments: la plaformaconsta de 5 serveis.
– Usuaris: persones que fan ús dels serveis oferts per Benestar Social.
– Expedients: gestió d’informesper cada usuari per tal de realitzar el seguiment de la problemàtica a tracaren funció del cas.
– Importació de dades: componentsper incorporar dades al sistema de forma simple a través de fitxers CSV.
– Generació d’informes: mètodes per extreure resums i valors estadísticsper tal de justificar a la Generalitat els diferents serveis i les seva despesa.

Tecnologia

  • Yii 2
  • Angular 2