Descripció

Aplicació creada per la gestió de socis d’una associació. Es poden crear, editar i borrar socis. També gestiona els rebuts bancaris.

Tecnologia

  • Yii 2
  • AngularJS